نرخ لحظه ای ارز

نرخ ها و ساعت بروزرسانی


نوع ارز
آخرین نرخ خرید
آخرین نرخ فروش
نرخ قبلی خرید
نرخ قبلی فروش
تغییرات
درصد تغییرات
رینگیت مالزی عادی
0
932
0
932
0
0.00%
رینگیت مالزی اعضا
3,010
3,060
3,500
3,550
-490
-13.80%
درهم امارات
3,710
3,760
3,700
3,750
10
0.27%
دلارامریکا شرکتی
4,710
4,760
4,700
4,750
10
0.21%
دلارامریکا شخصی
4,710
4,760
0
0
4,760
0.00%
یورو اروپا شرکتی
4,700
4,750
0
0
4,750
0.00%
یورو اروپا شخصی
3,710
3,760
0
0
3,760
0.00%
دلار استرالیا
3,700
3,750
0
0
3,750
0.00%
دلار کانادا
3,500
3,550
0
0
3,550
0.00%
یوان چین
3,010
3,060
0
0
3,060
0.00%
پوند انگلیس
1,220
1,200
0
0
1,200
0.00%
دلار نیوزلند
3,000
3,100
0
0
3,100
0.00%
دلار سنگاپور
4,800
4,700
0
0
4,700
0.00%

آخرین زمان بروز رسانی: 2015-06-24 10:01:12 - نرخ ها با ریال است

شماره حساب ها

این بخش مخصوص اعضای سایت می باشد، در صورتی که عضو هستید، از بخش بالای سایت وارد حساب کاربری شوید و در غیر این صورت ثبت نام کنید.

محاسبه گر

نمودار تغییرات ارز اسکناس

اخبار

خبر نمونه 4
تاریخ: 1393/05/22
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
خبر نمونه 2
تاریخ: 1393/05/10
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
صفحه فیس بوک ما
تاریخ: 1393/05/08
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
خبر نمونه 3
تاریخ: 1393/05/01
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
خبر نمونه 6
تاریخ: 1393/04/22
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
خبر نمونه 5
تاریخ: 1393/04/01
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
خبر نمونه 2
تاریخ: 1393/05/10
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
صفحه فیس بوک ما
تاریخ: 1393/05/08
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.
خبر نمونه 5
تاریخ: 1393/04/01
این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد. ، این یک متن نمونه است برای آشنایی شما از درک موقعیت این افزونه و نحوه بکارگیری آن این متن قابل جابجایی با محتوی دلخواه شما میباشد.

TEHRAN LONDON DUBAI KUALA LUMPUR
Next Back to top
Next Back to top
Back to top
Back to top
 © 2014   |    تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صرافی زاگرس می باشد   |   ایده و اجرا